Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 12. szám · / · Karinthy Frigyes kiadatlan naplójából

Karinthy Frigyes kiadatlan naplójából
November 7.

A testünk nem arra való, amire használjuk — és csak átmeneti állapot az, hogy erre használjuk, átmeneti állapot, harc, az egyensúly és teljes fejlettség felé való törekvés — mikor a tökéletes szépség legmagasabb fokát eléri az ember —mint ahogy ennek az állapotnak sejtelmében és gyönyörében, a szerelemben meg is érezzük — a test igazi célját érte el — azt, hogy szeressék. Ebben az állapotban a száj a csók szerve csak és semmi másé. Elixír, alchimia. Az egész halálesztétika ostobaság.

E két utolsó mondat tintával írva, később került a ceruzával írt jegyzetek mellé, nyilván egyidőben az alábbi, november 23. keltezésű három notesz-oldalnyi jegyzettel, amely ugyancsak tintával íródott. Valószínű tehát, hogy előző jegyzeteit átolvasta és már az író szemével nézte: erre vall az is, hogy a ceruzával írt jegyzetekben is több sort áthúzott és másféle ceruzaírással korrigált némely helyen.