Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 12. szám · / · Cs. Szabó László: Őszi éjszakák

Cs. Szabó László: Őszi éjszakák
(Napló [+] )
Szeptember 25.

Mit szól mindehhez a francia paraszt? Illyés Gyulának pár hete azt mondták Bordeaux környékén, hogy "Csehszlovákia olyan, mint egy Nansen útlevél". (Értsed: fikció.) A párizsi utca harcrakész, de Verdunt a világháborúban mégis csak vendéei parasztok védték. Ha a paraszt nem akar elesni Égerért a — mondjuk — karlsruhei csatában, megbukik a francia mozgósítás.

A birodalom százötmillió lakójából hatvanötmillió a tengereken túl él. Legnagyobb részüket a földközi medencén át kell az anyaországba szállítani. De kié a medence? 1908-tól 1918-ig Angliáé, Franciaországé s egy jóindulatú Olaszországé volt. Ma Anglián s Franciaországon kívül egy ellenséges olasz birodalomé és egy olasz érzelmű fél-Spanyolországé.

 

[+] Ezt a naplót valamivel pongyolább formában napról-napra írtam. A könnyebb érthetőség kedvéért felfrissítek néhány dátumot.Szeptember 13: ostromállapot Csehszlovákiában, Henlein-ultimátum; szept. 15: Chamberlain Berchtesgadenben; szept. 18: Mussolini trieszti beszéde; szept. 22. Chamberlain Godesbergben; szept. 23: csehszlovák mozgósítás; szept. 24: részleges angol és francia mozgósítás; szept. 26: Hitler berlini beszéde; szept. 28: parlamenti ülés Angliában; szept. 29: Müncheni találkozó.