Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 12. szám · / · Cs. Szabó László: Őszi éjszakák

Cs. Szabó László: Őszi éjszakák
(Napló [+] )
Szeptember 22.

Ragyog az ég, lobognak a virágok. Irgalom volna most egy őszi eső. De az ég szeplőtelen s minden reggel azt mondja: gondolj az elmúlt római májusra. Két rendőr állt a Palazzo Farnese kertfalánál, kétszarvú kalapban, vörös övvel... Nem, nem akarok rágondolni.

Fiam születésnapja. Hajnal óta szállnak a gépek a ház fölött. Mennyi bizizi! ujjong a gyerek. Ma van a godesbergi találkozó. Születésnapomon kötötték meg a fegyverszünetet. Vajon a fiú születésnapja is szerencsét hoz? Kimegyek a szobából, nagyon ünneprontó az arcom.

Kassa és Pozsony fametszésű képe a hivatali szobámban. Robock csinálta Hunfalvy magyar földrajzához. A kassai dómot még körülfogja a födetlen Csermely patak. Puszta tér előtte, később itt állt a Honvédszobor. Ma Stefanik kémlel onnan Magyarország felé. Vajon meddig? Egyszer talán mégis csak háromszínű csokrocska kerül a két rámára. Izgatottan leakasztom a képeket. Maradjanak a fiókba, amíg jobbra vagy balra dől a dolog.

Eltörtem az írógépet, nem kell kitartani mellette. Hála Isten! Este a rádió rendezői fülkéjéből nézem a Dolovai Nábob Lányát. Ma van Herceg Ferenc hetvenötödik születésnapja.

Végéhez közeledik a godesbergi nap. Vajon mit végeztek? Sok százezer fiatalember menetel csöndesen a határok felé. Nagyon ízlik a cigarettájuk, áhítattal szívják. És áhítattal esznek és áhítattal fekszenek és áhítattal bánnak a testükkel, amelyre Isten már rátette a láthatatlan keresztet. Hirtelen föleszmélek. Te hányas évjárat vagy? kérdem a szomszédtól.

Eközben Tarján Gida komoly szerelemre gyúl. Könnyelmű, snájdig, rokonszenves fiatalember, de egy rossz házasság a jövőjébe kerülhet. Már pedig Vilma tudtán kívül elszegényedett. A virágzó szerelemből tragédia lehet.

Lampionok a vadszőlőlugasban, borpecsét, morzsa, elhullott lepke az asztalon, csöndes muzsikaszó. Jó harmincöt éve, vagy talán még azelőtt egy szabadkai színlap az apámat hirdette a főszerepben. Játék után bál, legalább tíz Tarján Gidával találkozott rajta.

Lombok, virágok és színes kavics
a sínek mellett. Hullámos Palics.
Hold, nyári bál, rakéta, kéjes ég
s a szélben — karcsú lányok — jegenyék...

Úristen, csak harmincöt éve? A vallásháború, Wallenstein, Weimari Bernát közelebb van. A napok sorban múlnak, de nem jönnek vissza sorrendben! Az emlék évszázadokba merül a szabadkai bál után, de alig fordul vissza, már a harminc éves háborúba ütközik.

Éjfél körül telefonálok a szerkesztőségbe.

Még nincs hír.

 

[+] Ezt a naplót valamivel pongyolább formában napról-napra írtam. A könnyebb érthetőség kedvéért felfrissítek néhány dátumot.Szeptember 13: ostromállapot Csehszlovákiában, Henlein-ultimátum; szept. 15: Chamberlain Berchtesgadenben; szept. 18: Mussolini trieszti beszéde; szept. 22. Chamberlain Godesbergben; szept. 23: csehszlovák mozgósítás; szept. 24: részleges angol és francia mozgósítás; szept. 26: Hitler berlini beszéde; szept. 28: parlamenti ülés Angliában; szept. 29: Müncheni találkozó.