Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 11. szám · / · Figyelő · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle

Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle
Pozsony középkori művészete

Régi művészetünk kiváló kutatója, dr. Hoffmann Edith fölötte értékes tanulmányt írt Pozsony középkori művészetéről: Pozsony a középkorban, elfelejtett művészek, elpusztult emlékek címmel Elsősorban is tiltakozik amaz, a külföldi irodalom terjesztette tévhit ellen, mintha a régi magyar művészet tisztára német volna. Számos adattal bizonyítja, hogy a középkori magyarság igen tevékenyen vett részt a Felvidék művészi termelésében. Részletesen elemzi Pozsony lakosságának, művészeinek faji hovatartozását, kitűnő jellemzést ad középkori ötvösművészetéről, festészetéről, végül részletes jegyzéket közöl az ottani építészekről, kőművesekről, kőfaragókról, pallérokról és szobrászokról.

Hoffmann Edith tanulmánya tömérdek aprólékos, de kitűnően csoportosított és szellemesen magyarázott adatával eleven életet lehel a magyar középkori művészet egyik eddig elhanyagolt, ismeretlen részébe. Élvezetesen igazolja Szekfű Gyula állítását, hogy hazai kisebbségeinknek történeti együttérzése az államnemzettel évszázados valóság volt, mely hatalmas egységbe foglalta a Kárpátok alján lakó népeket.