Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 11. szám

Jankovich Ferenc: Megint az ősz...

Megint az ősz, az elhunyó virág.
A vérmes nyár kifújta bő hevét.
Viszi a szél a Sárrét sóhaját...
Gubbaszt a sok petrence szanaszét.

A Bakony fölött párás enyheség
köde borong... Már siet a Gaja:
viszi sürögve izgatott vizét
a Sió hülő keblébe, haza...

A bársony fű sem csillan s hömpölyög
a Szeles-dombon. Immár nem nevet:
komor az ég, mint torzonborz öreg,
ki nem érti az egész életet. -

Megint eszébe ötlött valami?
Ismerem már, tudom: valami bú...
Egyszer talán be fogja vallani, -
most néz unottan s szakállába fú.