Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 10. szám · / · Őrjárat

Cs. Szabó László: Közélet a hátsólépcsőn

Megint meszelik a hátsólépcsőt. No, nem marad sokáig csupasz. A tejesfiú, a pékinas s a fűszerestanonc itt politizál egymással. Közéleti izgalmuk szimbólikus jelekkel borítja a négy emeletet. Keresem köztük a régi jó fajfenntartási jelképeket. Egy sincs.

Fenti tapasztalatom alapján új felosztást ajánlok a művelődéstörténészeknek. Kezdetben volt a vallási karcok kora. (Afrikai, délfrancia stb. barlangok.) Utána következett a nemi jelképeké. Most kezdődik a világnézeti karcoké.

Ha majd halálom órájában élet- és korrajzomat kérik, az idő rövidsége miatt csak ennyit mondok:

— Az én koromban az emberiség gomblyuka megtelt jelképekkel.