Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 7. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészet

Farkas Zoltán: Magyarország művészeti emlékei

Az Egyetemi Nyomda kiadásában Magyarország művészeti emlékei-nek ismertetésére háromkötetes mű készül, melynek második kötete nemrégiben jelent meg elsőnek. Horváth Henrik írta Budapest művészeti emlékeiről. Akármilyen szép kiállítású és akármilyen kiváló mű is e megjelent kötet, az egész vállalkozás eszmei beosztására vonatkozóan nem hallgathatom el azt az aggodalmamat, hogy helyi beosztással kár volt megtörni műemlékeink korszerinti beosztását. Ezt csak abban az esetben kellett volna megtenni, ha Pestnek és Budának minden időben lett volna valami különleges művészeti jellege, ami pedig nem volt, nincs külön renaissancea, barokkja, klasszicizmusa is csak terjedelemben több, mint a többi országrészeké.

Ez persze nem zárja ki azt, hogy ez a mű, mint külön tanulmány, nemcsak hézagpótló, hanem igen derék teljesítmény is. Azt az édeskeveset, amit a tatár és török dúlás meghagyott, amit a barokk és a malterkor megkímélt, szeretettel és gondosan jellemzi mintegy száz szöveg- és százhatvan képes oldalon. A La Tčne korszak összezúzott edénytöredékeitől egészen Borsos József egy festményig (1852) sok száz év stílus-kialakulása elevenedik meg előttünk, jókora megszakításokkal, a sorstól kegyetlenül odaparancsolt hézagokkal, a magyarság fájdalmas történetének keserű emlékeivel.

Nyugati mértékkel mérve persze, nem sok meglepetést nyújt ez a kötet. Nagy szenzációi nincsenek. De végre meg kellett írni, össze kellett foglalni ezt a nekünk drága és mindenképpen jelentős anyagot. És a tervnek megfelelően idegen nyelven is ki kell adni, hadd lássa a külföld, hogy ezen a földön a borzalmas pusztulások és megpróbáltatások mellett mégha szerényebb méretek között is ugyanolyan kulturális élet folyt, mint Európa boldogabb államaiban, amelyeket a magyar védett századokon át.

Horváth Henriket pedig nemcsak tudományos, hanem írói munkájáért is elismerés illeti, kutatásainak eredményét vonzó érdekességgel tudja közölni.