Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 6. szám · / · Nagy Zoltán: Tóth Árpád leveleiből

Nagy Zoltán: Tóth Árpád leveleiből
4.

— — — — — Csöndben tanulgatok s írni is próbálgatok. Levelem késését még az is okozta, hogy szerettem volna legalább egy verset is mellékelni hozzá, ami ma végre sikerült is. A vers értéke felől abszolúte nem vagyok tisztában, de minthogy itt nincs senki, aki megóvhatna esetleges vérszgény dolgaim forgalomba-hozatalától, elküldöm a rímelvényt, aminthogy Osvátnak is elküldtem. Ha rossz, hát olvastak már jót is, nem kell kétségbeesni — — — — — U. i. a "Het"-et is utálom mostanában s elhatároztam, hogy sose küldök többet neki semmit. Ennek, őszintén mondom, semmi lírai oka nincs, én mostanába, tudják, semmit se írtam az ismerteken kívül s így nem is küldhettem Kiss Jóskának, de végtelen bosszant folytonos ízetlenkedése a Szerk. üzenetekben, meg a croquis-jaiban a "Nyugat"-tal. A "Nyugat"-ot mostanában mások is bántják. A "Borssz. Jankó" mint csodabogarat közölte Gellért "Köhögés" c. versének nagy részét s Adyt átírta: "Akarom, hogy vakarjatok, vakarom, hogy akarjatok" kezdettel. Én Jóska tanácsára, hogy ingyen járhassak színházba, jelentkeztem az egyik helyi lapnál, a Debr. Függ. Újs.-nál színikritikusnak. Szívesen fogadtak s most itt folytatom a figyelőstílusomat. — — — — Nagy Lajosnak még egyszer nagyon meleg köszönet a vidító sorokért s részvét a végén "sajnos" szó írói búbánatához. Mindenkinek szíves üdvözlet, kézszorítás stb. Pádi.

Igazis! Kedves Zoltán, Hagyja még egy kicsit nálam a Samain-t.

— — — — — — — — — — — — — — — —

(Mellékelve: "Egy lány szobájában" című vers kézirata.)