Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 6. szám · / · Nagy Zoltán: Tóth Árpád leveleiből

Nagy Zoltán: Tóth Árpád leveleiből
2.

Levelező lap. Dátum nélkül. Postabélyegző: 1909. szept. 18.

Debrecen, Késes utca 32.

(A lapon tussal rajzolt térdeplő szarvas, alatta: Per aspera ad astra.)

— — — Ez magához ma második lapom s a második szívességkérésem. — — — — Legyen szíves a "Vallás- és Közokt. Minisztérum Művészeti Osztályá"-ban megkérdezni, hová küldendők a Rákóczi-emlékmű pályatervei? Ezt ott okvetlen megmondják, mert ez az illetékes fórum. Azt hiszem, telefonon is elintézheti, hisz lesz telefonja a minisztériumnak? Ha azonban telefoncímüket nem tudhatná meg, röstelkedve bár, de nagyon kérem, menjen el oda, a művészi szakosztály a Báthory utcában van. A házszámot nem tudom — — — — — A dolog nagyon sürgős az öcsémnek — — — — — — —

(Lerajzolta a Báthory utca környékének térképét a villamos-vonalakkal és pontos utasítást írt, hogy hogyan lehet villamoson odajutni.)