Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 6. szám · / · Nagy Zoltán: Tóth Árpád leveleiből

Nagy Zoltán: Tóth Árpád leveleiből
1.

Debrecen, 1909. július 25. Késes u. 32.

Szíves elnézését kérem azért, hogy annyi ideje mit se írtam Önnek, holott megígértem volt s különben is tartoztam levéllel svedléri tartózkodásom ügyében. Svedlérre [*] egyelőre nem lehet mennem. Pénz nincs rá, arról pedig szüleim hallani sem akarnak, hogy kölcsönpénzből nyaraljak. Most úgy tervezem, hogy egyidőre a kellemetlen jelenetek után aludni hagyom a dolgot s majd augusztus táján újabb formában vetem fel a tervet. Akkor aztán, mondjuk: két hétre legalább mindenesetre lemennék. Különben itthon mostanában egyéb dolog is tartóztat: öcsémnek, apámnak való kisebb segítségek végzése.

Közérzetem jó, a vérköpés az idén úgy látszik elmarad s itthon elég jó életem is van. Úgyszólván az egész napot a nagyerdőn töltöm, sokat olvasok s szorgalmasan tanulok franciául. — — — — — — Azonkívül Oláh Gáborral beszéltem néhányszor az erdőn, tele van tervvel s mint mondja, sokat dolgozik. Kuthy dettó azt beszélte, hogy most túlesvén a doktorátusán, két évi irodalmi ideje van s gőzzel fog írni. Nekem az irigységen kívül más nem maradhat ebből a nagy lendületből, mert biz' én itthonlétem óta egy sort se írtam. Most szeretnék, a napokban, egy régtől rágódó novellatémát nyélbeütni, de nem igen megy. A novelláról jut eszembe, hogy kedves meglepetés volt számomra a Horváth Tibor dolgának megjelenése a Nyugatban s ha gratulálnak neki, szíveskedjenek csatolni az én üdvözletem is. — — — —

 

[*] Svedlér szepesmegyei kis község, ahol az azóta elhunyt dr. Schöntag nevű orvos gyermekek részére olcsó nyaralótelepet létesített. Tóth Árpád sok nyarat, sőt később telet is töltött ezen subalpin helyen, melyről a levelekben még többször lesz szó.