Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 2. szám · / · Figyelő

Nagy Lajos: Egy orvos bejárja a világot
Victor Heise könyve

A rengeteg könyváradatban, melynek nagyrésze természetesen haszontalan nyomdatermék, olyasmi, ami nem érdemli meg a szedést és a papirost, kiütközően érdekes és tanulságos Victor Heiser műve. Tulajdonképpen önéletrajz, de olyan életről szól, amelynek minden mozzanata közérdekű. Munkában telt el Victor Heiser élete, gyógyító, betegségek megelőzésére törekvő orvosi és közegészségügyi szolgálatban. Az Egyesült Államok egészségügyi orvos-hivatalnoka volt, részint az állam, részint a Rockefeller-alapítvány pénzéből telt megélhetésére és munkásságára. Tudós volt és hős. Igazi hős. Nem szavalt, nem hazudott, tömegeket nem ámított, mérgező gázokat nem kotyvasztott, bombákat emberekre, házakra nem hajigált, még csak egy kunyhót sem gyújtott fel életének hosszú tartama alatt. De bejárta a világot. Fölkereste a tömegbetegségek gócpontjait. Eredménnyel küzdött kolera, tífusz, pestis, lepra ellen. Kongresszusokra járt, érdeklődött, tanult, ő maga is tartott előadásokat; közegészségügyi tervezeteket dolgozott ki, hadjáratokat vezetett járványok ellen, tudatlan népeket oktatott; betegség és halál ellen végzett propagandát; hirdette a higiénia szabályait, védekező előadásokon tanított egyszerű bennszülötteket, de otthoni kultúr-amerikaiakat is, kórházakat létesített és igazgatott, vizsgált, ellenőrzött, gyógyszereket szállíttatott és osztott szét, betegeket kezelt; a természettudományok gyógyító alkalmazásának területén polihisztor volt. Okos, becsületes, tudós és szorgalmas volt. Minta ember. Élete példaadás, könyve vigasztaló dokumentum, részint, mert tárgyi eredményekről számol be, részint, mert egy pompás ember mutatkozik meg általa, aki a jó szolgálatában állt és - nem bukott el. Ilyen is lehetséges tehát. A közelmúlt évtizedekben járta be a világot, legalább egy tucatszor, s megtanít rá bennünket, hogy: nem minden szakasza az időnek és nem minden helye a földnek egyforma. Néha és néhol nem reménytelen az igaz ember sorsa... Élményiről, munkásságáról világos, érthető stílusban számol be, műve érdekfeszítő olvasmány; bármely részletének idézése alkalmas lenne arra, hogy értelmes embert elolvasására csábítson.