Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 2. szám · / · Görgy Oszkár: Röpke szénnel

Görgy Oszkár: Röpke szénnel
A korona

Este ahogy a konyhából a szobába
mentem: a nagy ablakon át
megláttam az eget a csillagokkal
mint kemény örök koronát
a földön. Lelkem egyszerre nagy lett
és örök, és minden koron át
síromon is csak ezt akartam
viselni, ezt a koronát.