Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 2. szám · / · Görgy Oszkár: Röpke szénnel

Görgy Oszkár: Röpke szénnel
Holdfény a pusztán

A hold az ég tetejéről hintette le
sugarait és fényével tele
a puszta az égben aludt.

- Árnyék ez a kút?

Vizet merítettünk, a víz
loccsant: holdfény volt az is.