Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 12. szám · / · ŐRJÁRAT

Cs. Szabó László: INKVIZICIÓ

Minden megjegyzés nélkül. Egy angol történelmi munkában olvasom, hogy a spanyol inkvizicó 1482 februártól 1484 májusig kétezer férfit és nőt égettetett meg Sevillában és tizenhétezer minden kor- és nembeli egyén ellen vezetett eretnekpört.

Az intézmény rendkívül népszerű volt. Igaz, hogy a nemesség és főpapság félénken ellenezte, de a köznép szívvel, lélekkel melléállt. Szenvedtek, tűrtek, helyeseltek, mert az inkvizicó - ahogy ezt a korabeli helyes propagandából megtudták, - kizárólag érettük, az ő érdekükben folyt.

Úgy látszik, az emberiség alapérzése mégis a mazochizmus.