Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 12. szám

JANKOVICH FERENC: ZÖLDBEN.

Szép a füst a zöldben
ingadozva,
mint a tömjén bölcsen
illatozva,
karcsú fára mászva,
mint a medve,
lombok derekára
hemperegve.

Pattog a tűz, pörsen
a szalonna,
forgatja a nyárson
Juliánna:
platinahajában
piros pánttal,
pántja alatt sápadt
tulipánttal.

Homlokát a tűzláng
beragyogja,
(csókdossa, mint hajdan
a lovagja),
lekuporog, hajlong,
kiszögellő,
keble körül bársong
a kis szellő.

Széjjel a lombosba
a kis párok
hajda! hancurozva
elbujkálnak.
Elbujkálnak messze,
mulatoznak -
míg a füstre vissza
szállingóznak...

Szép a füst a zöldben
ingadozva,
mint a tömjén bölcsen
illatozva,
karcsu fára mászva,
mint a medve,
lombok derekára
hemperegve.