Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 11. szám · / · A NYUGAT HÍREI

A NYUGAT 500 PENGŐS TANULMÁNYPÁLYÁZATA

A Nyugat 1937. évi 3-ik, márciusi számában meghirdetett tanulmánypályázatra a következő pályamunkák érkeztek szerkesztőségünkbe:

1. Komjáthy Jenő élete és költészete. Jelige: Berettyó.

2. Kosztolányi Dezső. Jelige: A véres költő.

3. A társadalmi evolució egy lakásprobléma tükrében. Jelige: Universum.

4. Sappho. Jelige: Maros.

5. Néhány sorban egy nagy problémáról. Jelige: Silongo.

6. A tudattalan Arany János balladáiban. Jelige: 1892.

7. Író, társadalom és világnézet. Jelige: 77.

8. Jules Laforgue. Jelige: 27 év.

9. Az új életre támadt Tragédia. Jelige: Bízva bízzál.

10. Új apológia. Jelige: Paulus.

11. Ponyvairodalom. Jelige: C. Ü. N.

12. Egy kortárs arcképe (Márai Sándor.) Jelige: Kortárs.

13. Szabó Pál, Környey István és Veres Péter, a három irodalmi őstehetség. Jelige: Miniatür.

14. Márai Sándor. Jelige: Fängt das Beste nicht überall mit Krankheiten an? (Novalis).

15. Proust körül. Jelige: Boquen.

16. A formálódás és a forma. (A szocialista irodalom problémái.) Jelige: Paul Ernst emlékének.

17. Új irodalmi műfajok. Jelige: Vires acquirimus eundo.

18. Az élmény és a mű: Küzdelem új értékelésért. Jelige: Wilhelm Dilthey.

19. Tóth Árpád. Jelige: Sors bona nihil aliud.

20. Egy tépett lélek a reformkorban (Czakó Zsigmond). Jelige: Sem utódja, sem boldog őse. (A pályamunkát utóbb visszavonta írója.)

21. Ceglédy István. Jelige: Sors bona.

22. Széljegyzetek Az Ember Tragédiájához. Jelige: Hidd, hogy te mégy, ha a sors árja von...

23. A fehér ember (Jules Romains könyve). Jelige: Knock.

24. Dosztojevszki és a démonok. Jelige: Vero impendere vitam.

25. Az író állásfoglalása. Jelige: Budapest 1910.

26. A «Discours de la méthode» és szerzője. Jelige: A la recherche de la vérité.

27. Katherine Mansfield. Jelige: Vita brevis.

28. Középkori irodalmunk problémája. Jelige: Émile Durckheim.

29. Zemplni Árpád, egy elfelejtett költő. Jelige: Vasfő.

30. A második reformkor regényirója. Jelige: Magyarország nem volt, hanem lesz.

31. Szűzmáriás királyfi. Jelige: Timea.

33. Palágyi Lajos szocialista korszaka. Jelige: Előszobában.

34.Beranger és a hálátlan utókor. Jelige: Carabas.

35. Táltoskirály (Makkai Sándor.) Jelige: Kassa.

36. Az apostol. Jelige: Szabadság.

37. Márai Sándor. Jelige: Mint a hímszarvas, kit vadász sért.

38. Egy új erdélyi iró útja. Jelige: Nova.

39. Dunavölgyi István, az első filmscenárium- és hangjátékíró. Jelige: Ibsen.

40. Az irodalom pacifizmusa. Jelige: Parvus.

41. Új reálizmus. Jelige: Acheronta movebo.

42. Az élc kritikája. Jelige: Ars longa, vita brevis.

A pályázat eredményét 1839 januári számunkban hirdetjük ki.

A Nyugat szerkesztősége.

Forgács Antal «Időm törvénye szerint» című új verskötete megjelent. A könyv megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 1 pengő.