Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 11. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Radnóti Miklós:
ÉJSZAKI ÁRNYÉK (Kőműves Imre versei)

Régen nem olvastam ilyen érdekes első verseskönyvet s rég neméreztem közhelyek, nyelvi esetlenkedések, körmönfontan zavaros képek mögött ennyi lírai kedvet és költői ötletességet.

Elállt a zápor. A felhő szétszakadt.
Mögötte nagy ég repes.
Ihlete ad nekem kölcsön szárnyakat, -

írja az Éjszakai árnyék első versszakában, majd így folytatja:

Tükröző tócsákba vesznek szemeim
és mint mérőón szállnak
alá nézésem hosszú kötelein.

A kezdő sorok egyszerű költőisége után a második szakasz meglepően esetlen, a kifundált kép meglepően szerencsétlen. Ilyen végletek közt botorkál csaknem mindegyik versében. De minden versében akar valamit és a kísérletből mindig sikerül is valami. Képek bukkannak elő hirtelen, melyekért megbocsátja az olvasó a megelőző, mintegy előkészítő közhelyeket. A vásár nyelve tüzes alkuban forgott, - írja egyik versében, egy másikban pedig a padlást egeres homály üli meg, Buda illatai című kis versének fiatalos szépségei és naív bája jellemzik egész kötészetét. Íme a kezdő sorok.

Hétszer üdvözült emberi orrok,
éreztetek-e ily párfőmöt még?
Ez a hely rózsáskert, hol kiforrott
pompák köszöntik a cimpa jöttét...

Persze a kisérletet legtöbbször a vers egésze sínyli meg. A sor dallama sokszor jobb, mint amit hordoz:

Lágy, éjfélutáni szelek
tipornak engemet,
lágy, éjfélutáni szél
kisér.

Képzelete könnyed és színes. Bátor játékosságában, témaválasztásában van valami, ami a huszas évek franciáira emlékeztet. Egy székhez ír köszöntőt, diványon utazik:

Ez az asztal itten Madagaszkár sziget,
ott a fehér ajtó, mely nyitva áll: Tibet,
fölötte a lámpa jelenti a napot,
a hamutálca meg vulkánnak felcsapott.

Négy-öt verse (Éden, Párisban könnyü szívvel, Hasonlat, Lépcsőház a délutánban, Éjszakai árnyék) rokonszenves kísérleteinek, első korszakának mintegy eredményeit mutatja már.

Mindenemet a költészetért!
mindenemet és mindenkimet!

kiált fel egyik versében s én nagyon hiszem: ha megteszi, nem történik hiába.