Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 11. szám

KARINTHY GÁBOR: FEKETE-FÉNYES...

Fekete-fényes, hosszú pongyoládban
dallam vagy egy magányos ünnepélyhez;
a szeptemberi, félsötét szobákban
mint ősi kastély úrasszonya lépdelsz;
nesztelen ajtók rebbenek, vörös
hajad világit (halovány-szép lángok
imbolyognak csak így a különös
templomi mécsesekben vagy virágok

a messzi dombtetőkön éji szélben.)
Végigheveredsz a nagy piros diványon,
fölédhajolva csókollak serényen,
homlokon, orron, nyakon, arcon, szájon
s te vissza! És nevetsz és simogatsz
és nevetek és simogatlak... Csattog,
igy csattog a vidám szerelmi harc
s a félhomályba' mint rakéta pattog.

Fekete pongyolád alatt te kedves
a tested szikrás zuhataga habzik,
sokszáz kimondhatatlan tajték verdes,
forró-hüvös szökőkutat viharzik
és villogó hegyes sugarakat
röpit az ár ... Oly hideg és oly forró...

Csapdosni benne szertelen halak
módjára, hej! s alámerülni oly jó!