Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 8. szám · / · ŐRJÁRAT

(I. Gy.)

Bocsánatot kell kérnem Balassa professzor úrtól, de véleményével még e kiigazítások után sem tudok egyetérteni. A stiliszták nem korukhoz, hanem a jó stílushoz viszonyítva jók vagy rosszak. De Kossuthot még a maga korához viszonyítva sem lehet kitűnő stilisztának nevezni. E téren akárhány az akkori publicisták közül túl tesz rajta, a költők (Petőfi, Arany) prózájáról nem is szólva. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Kossuth más téren valóban nem volt kitűnő; ezt azonban már nem Balassa professzor úr észrevételére jegyzem meg, hanem azokéra, akik ehhez hasonló egyszerű tények megállapításából Kossuth-ellenességet, sőt az ősi recept szerint destrukciót olvasnak ki.