Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 6. szám · / · A NYUGAT HÍREI

PROUST-ELŐADÁSOK

A Vajda János Társaság április 20-iki évadzárásul érdekes vitaestélyt rendezett Marcel Proustról. Gyergyai Albert a prousti művel kapcsolatos problémákat foglalta össze, s a hozzászólók, mint Komor András, Németh Andor és főképp Kárpáti Aurél, e problémákat aktuális és magyar irodalmi megvilágításban fejtegették.

*

A debreceni Csokonai-Kör április 25-iki ülését teljesen Proust bemutatásának és ismertetésének szentelte. A Déri-múzeum szép előadótermében először Oláh Gábor, a lírai költő beszélt Proustnak, a regény-költőnek életművéről, utána Gyergyai Albert tartotta meg ez alkalomra írt Proust-előadását, végül pedig Kőmives Sándor, a Csokonai Színház művésze olvasta fel a regény két híres részletét: a madeleine-epizódot és a Vinteuil-szonátát.

*

Május 24-én, a Magyar Kereskedelmi Csarnok Sas-utcai helyiségében Robert Aron, a kitünő fiatal francia író, az Esprit, az Ordre Nouveau és a Nouvelle Revue Française munkatársa tartott előadást Proustról, az Alliance Francaise budapesti bizottságának és a Nyugat szerkesztőségének rendezésében. A mélyenszántó előadást, amely részben az előadó barátjának, a korán elhúnyt Arnaud Dandieunek remek Proust-tanulmánya nyomán a prousti mű filozófiai s társadalmi távlataira világított, Eckhardt Sándor egyetemi tanár, Proust első magyar ismertetője vezette be, Gaston Maugras francia követ s más francia és magyar előkelőségek jelenlétében.

*

Május 28-án a budapesti Rádió is félórás előadást szentelt Proustnak: Gyergyai Albert ismertette Budapest I. hallgatóival a nagy francia regényíró életét és munkásságát.

*

Itt említjük meg előzetes híradásul, hogy az Eltünt Időnek második sorozata, a Virágzó Lányok, újév táján jelenik meg magyar nyelven.