Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 6. szám

ILLYÉS GYULA: DIVAT

Az úrvezető nyájasan int; a juhász
némán bámul a gépkocsi után.
A hátulsó ablakban két magyar ruhás
baba hintál, mint öngyilkos a fán.