Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 5. szám

ÁRKÁDIA

Ember tanul a lótól. Ha egy ló és egy ember együtt élnek, azt lehet gondolni, az ember, mint erősebb egyéniség hatással lesz a lóra. De úgylátszik a ló az erősebb jellem, s az ember a lótól tanul. «Egy kocsis agyonrúgta a gazdáját» - olvasom egy napilap hírei közt. Először azt hiszem, tévedés van a dologban, nyilván a ló rúgta agyon gazdáját, - de nem, - nem a ló, a kocsis tette ezt. Összeveszett gazdájával és agyonrúgta, a ló jelenlétében, s nyilván jóindulatú helyeslése mellett.