Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 10. szám

ÁRKÁDIA

Költeni annyi, mint... Isten tudja. De hogy igen egyszerű, azt sok példa mutatja, íme egy:

«Van kis üzem, van nagy üzem,
de mindegyikben ő üzen,
az Isten...»

És így tovább.

(Nemzeti Ujság, Megszépítem a szennyet is, vers, Mécs László)

A munka hevében:

«Az utolsó éjszakán, amikor még fedél van a feje alatt, váratlan vendégek érkeznek a hegyek közé.»

Utóirat: Ámbár a dolog nem egészen lehetetlen, mert hátha a háztetőn feküdt az illető.

(Ujság, Az Ipszilon sugár című hangjátékról írott ismertetés)

Hej, Maráci Pista - ez a cím. Műfajilag az írás így határozza meg önmagát:

«Lehajtott asszonyarcok csillogó szemének mélyén imbolygó tüzes emlékek halk szóba öntése, a nagy betyárról, Maráci Pistáról.»

Hát mi mindent csinált ez a Maráci Pista? Például sok lovat lopott életében. Ezt így fejezi ki a halk szóba öntés:
«A kezéről... amiben annyi rabolt ló kötőfékje futott össze.»

(Őserő, Hej, Maráci Pista, írta Ákosfalvy Helén)

«Kínos az írónak, mikor fel kellett ülnie az emelvényre és saját élő hangján megismételni mindazt, amit ő az írás néma lantján öntött formába.»

(Tükör, Az író és a mikrofon, írta Papp Jenő).

Freudizmus beházasodna. (Adat korunk irodalmi fertőzöttségéhez.)

Önkritikával bíró, sokat látott, független, kiegyensúlyozottan rendezett életkörülményű, harmincnyolcas izr. intellektuel megszólalási formája ez az ellentmondásaiban is különös próbálkozás; aki akár anonimul is, de egy a megszokott köznapinál őszintébb és emberibb hangú levélútjáni eszmecserén, az íráson, a lélek röntgentükrén át tudni és látni szeretné az emberiességnek azt az atomnyi rádiumát, ami ebben a lélektelenné szegényült bridges-táncos, katzenjammeros látszatéletben egy a maga természetességében nőies nő emberi adottságából mint életképes keret világlik elő; hogy azon túl okot, célt, egy azértot tűzve ki maga elé feladatul, esetleg benősülés lehetőségével talán élettársára találjon. «Úrnapján, ezerkilencszázharminchatban 6883» kiadóhivatalba címzett jeligén.

(Pesti Napló, apróhirdetés.)