Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

Farkas Zoltán: NYOMDÁSZATI LEXIKON

Egy idő óta valóságos lexikonláz lepte meg a magyar könyvkiadókat, se szeri se száma a «legújabb», «legpontosabb», nagy és kis általános lexikonoknak. A gyors termelés persze nem válik javára az efféle termékeknek, elképesztő hiányosságokkal és hibákkal vannak tele, ami nem is csoda, mert egy komoly lexikon szerkesztése nagyon fáradságos és költséges munka.

Jóval inkább örülhetünk a szaklexikonoknak, amelyek a maguk különleges anyagát azért állították össze, mert az eddig nem talált helyet az általános lexikonokban. Így bizonyos vonatkozásokban kiegészítik ezeket és ha kellő körültekintéssel készültek, alkalmasak az emberi tudás félreesőbb vidékeinek megismertetésére.

Ilyen érdemes lexikon jelent meg nemrégiben «Nyomdászati Lexikon» címmel, amely egy napjainkban annyira fontos foglalkozás tudományába vezeti olvasóit. Bíró Miklós, Kertész Árpád és Novák László, a magyar nyomdaipar kiemelkedő művelői szerkesztették. A több mint ötszáz oldalas szépen kiállított kötet a szedésre, gépszedésre, betűöntésre, stereotípiára, galvanoplasztikára, nyomtatásra, litografiára, mélynyomtatásra, offsetnyomásra, könyvkötésre, klisékészítésre, a papírosra, nyomdai kalkulációra, üzletvitelre, a helyesírásra, a nyomdai üzemben használatos elektrotechnikai és a sokszorosító iparban előforduló egyéb ezernyi tudnivalóra terjeszkedik ki. Elsősorban nyilván az érdekelteknek ad kezébe szakkönyvet, mikor a nyomdai ipar művelőinek foglalja össze a szükséges ismereteket.

De ez a kis kötet, melyet nagy érdeklődéssel böngésztünk végig, még távolabbi hivatást is betölthet, mert a közönség is nagy haszonnal forgathatja. Élete napról napra jobban belekapcsolódik a nyomtatott betű forgatagába, érdeklődése tehát napról napra nőttön nő, hogy az a nyomdai termék, mellyel elszórakozott, amelyből tanul, vagy amelyben gyönyörködik, miképpen is készül? Állandóan beleütközik olyan szakkifejezésekbe, melyeket nem ért és az általános lexikonokban hiába keres. S ha még módjában áll valamelyik, a mai kor színvonalán álló nagy nyomdát látnia, valóságos álmélkodással áll meg olyan ördöngősen furfangos gépek előtt, mint a linotyp, vagy a rotációs! Ebben a sokrétű és fölötte változatos világban igen jó kalauznak bizonyul ez a lexikon, amely a technikai kérdéseken kívül bőséges történelmi anyagot is tartalmaz, úgy hogy a laikus számára valóban jó cicerone a mai csodálatosan fejlett nyomdai ipar izgatóan érdekes és szövevényes birodalmában.