Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 9. szám · / · ILLYÉS GYULA: VERSEK

ILLYÉS GYULA: VERSEK
ÖRVENDJ, MAGYAROM...

Oh nép, akadt hát pártfogód!
Szabadság, bajnokid teremtek!
Pusztuló tájak, dőlt zsellérsorok,
Fény Hunnián! - nem-félő kebeleknek
lettetek édes gondjai!

Csitulj sziv, békétlenkedő;
nyugodj, magyar, hajtsd vissza fődet.
Tudják mi kell már néked, sőt mi kő'
tapasztalt és hiv őrei a földnek,
kik őrzék tiz századon át.

Oh megvédenek ők, meg ők
a rázkódástól, mely a honra:
szegényre, dusra dőlne, ha a föld-,
s a tulajdon-biztonság meginogna
s az ősi alkotmány vele!

És minden ország támasza,
talpköve, a méltó kamatláb!
Ily tiszta egység nem volt még soha
mióta mindezt ők meghóditották
a karddal, mely befele üt.

Örvendj magyarom hát, dalolj
s kövesd őket, mig elvezetnek
az igéret uj földjére, ahol
a tiszta jog: a paraszt- és eretnek-
égető nagy törvénye dönt.