Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 9. szám · / · ILLYÉS GYULA: VERSEK

ILLYÉS GYULA: VERSEK
7 KM.

Utak
Sürgettem volna a gyorsvonatot;
sok volt a két óra Pincehelyig.
A másik kettő a porban, gyalog
fel Ozorára, - lám ez jólesik.

Kut
Megismerem az utmenti kutat,
hüs rémülettel van szinig tele.
Gyerekkori első kalapomat
két korty közt ebbe ejtettem bele.

Vödör a kutláncon
A vödör szélén az idők során
kis csorbát vájt a sok szomjas ajak.
Köztük enyém is. Vaj' másutt maradt
jel ennyi is eltikkadt szám után?

Ürge
Füttyent az ürge és fut, hogy fut ott!
Mintha az volna, kit egykor megfogtam
s eleresztettem, mert megharapott.
Ne fuss, mosolyom ugrál csak nyomodban.

Egyszerű módszer
Nem titkolom költő-metódusom.
Minden fehér kilóméterkövet
az ülőhelyért verssel tisztelek.
Bár igy mehetnék végig sorsomon.

Béke
A szöllők közt magas, szép szines kőkeresztek
jelzik a helyt, ahol emberhalált okoztak
az ozoraiak a pincehelyieknek
s a pincehelyiek az ozoraiaknak.

Világ
Mint bokára-éhes komondorok
morogják a távol világ dühét
mögöttem a táviróhuzalok.
Lehúznának, ha visszaintenék.