Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 9. szám · / · ILLYÉS GYULA: VERSEK

ILLYÉS GYULA: VERSEK
DÉLBEN

Egy nyír, egy nyár, egy sornyi krumpliágy,
a krumpli közt egy törpe délibáb,
egy napraforgó... félszegen ezek
várják tőlem, hogy versbe lépjenek
és mint az emberek
a pusztáról tán elkerüljenek -
Mert meggyűlölve vén szülőhonát
már futna innen mindenki tovább;
a cséplőgép pelyvafelhőiből
a részesek és ökreik mögül
a béresek, - ki csak vágyódni tud,
gémlábával a keshedt csodakut,
a délibábban tocsogó akác -
s én is, mint nyája után a juhász.