Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 9. szám · / · ILLYÉS GYULA: VERSEK

ILLYÉS GYULA: VERSEK
ARCOM MÖGÖTT, SZÍVEMBEN...

Hol, mint a tervét mormoló vihar,
hol villámfénnyel annyi hősidal
dördült és zengett egykor el, - reám
a fellegingű bő múzsák után
bár egy kocsist várt és az is süket:
oh Tolna! - költőd mégis hadd legyek...
Legyek azzá, mit a némult öreg
arcom mögött szívemben keresett,
egy csöndes válasz, mit kiejteni,
sóhajtani se tud, álombeli
bosszúkiáltás, lidércszülte kép,
melytől hőkölve ő is hátralép,
ha testet ölt majd egyszer s szóra kel:
a szolga düh a süket égre fel!