Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

KISEBB BÍRÁLATOK
Zelk Zoltán

Lukács Imre: Mi nem felejtünk. (Versek.) Azt hiszem, nem egy remekmű született úgy, hogy a költő «mondanivaló» hijján, játszani kezdett a szavakkal. De még csak közepes verset sem írhat az, aki nem akar, illetve nem tud egyebet közölni, mint «mondanivalót». Lukács Imrének van mondanivalója, de az olvasónak egyetlen kérdése a kis füzet elolvasása után: mért nem írta meg ezt versben? Pedig a másoktól kölcsönkért öltözék elég csalóka, a nyesett sorok, az elég ügyesen pattogó rímek a vers látszatát keltik. De végül is két sor az, amit megőriz verseiből az olvasó, két meglepően érces, határozott sor: egy Marx-idézet...