Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 5. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

Farkas Zoltán: Magyar mesterművek

Közönségünk képzőművészeti kultúrájának nem válik valami nagy dicsőségére, hogy eddig egyáltalában nem volt olyan könyvünk, mely festészetünk remekeit tartalmazta volna. És megtörtént az a szégyen is, hogy ilyen először idegen nyelven jelent meg Svédországban. Annak idején megemlékeztünk róla, szövegét Petrovics Elek írta, képanyagát is ő válogatta össze.

Most végre a húsvéti ünnepekre megjelent egy igen szép mű, amely kitünően oldja meg a magyar festészet száz esztendejének bemutatását. De nem közforgalom tárgya, egyik budapesti ujságvállalatunk adta húsvéti ajándékképen olvasóinak. De mivel így igen nagy példányszámban terjed el, foglalkoznunk kell vele már azért is, mert az első magyarnyelvű kitünő képes összeállítása a magyar festészet történetének.

Petrovics Elek írta a tömör bevezetést, amely mögött egy emberélet tömérdek tapasztalata és egy kiváló műértő kivételes ízlése áll. Csalhatatlanul oszt igazságot a legnehezebb kérdésekben is, kitünően jellemzi azokat a kiválasztottakat, kiket festészetünk élére emel. De a bevezetéshez hasonló megbecsülést érdemel a könyv tárgymutatója is, mely rövid magyarázatokat csatol a közölt száz egynéhány képhez. Ezek a megjegyzések telve vannak finomabbnál finomabb megjegyzésekkel és utalásokkal.

A képanyag összeválogatásánál a lehető legmesszebbmenően érvényesült az értékesség kérdése. Ugyanazok a szempontok vezették Petrovicsot, mint annak idején múzeuma modern magyar részének rendezésében, úgy hogy az album kitünő képét adja festészetünknek.

Kár, hogy ez a nyomdai kiállításában is kiemelkedő könyv nem kerül általános forgalomba és szomorú, hogy ilyen mű kiadása mögött nem közszükséglet áll.