Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

T. T.:

Bakóczi Károly: Német költőkből. (Lírai antológia. Székelyudvarhely 1935.) - Lelkes műkedvelő munkája. A német világi líra első emlékén kezdve Werfelig képviselve van benne minden ismert s kevésbé ismert név. Bakóczi nyelve egyezmény a közkeletű irodalmi nyelv és az Ady körüli líra nyelve között. Ilyen egyezményes megoldásra való józan törekvés jellemzi minden fordítását. Nem virtuózkodik, de az ellenkező végletbe sem esik. Nem kápráztatja el, de nem is botránkoztatja meg az embert. A nyugodt reflexiv hang jobban illik neki, mint a tiszta líráé, a gáttalan spontaneitásé, az irracionális mélységé vagy örvényé. Szerencsésen fordítja a «mérték» régi és újabb lírikusait. A lehiggadt romantika (Uhland), a középszer, az idill, a csöndes nyárutó költőit: Theodor Stormot, Mörikét, Gottfried Kellert; a fülledtebb, nyugtalanabb Hebbelt, C. F. Meyert viszont mintha jobban «föleresztené» a kelleténél. Rilke-, R. Huch-, Hofmannsthal-fordításai között akad néhány fínomhangú kísérlet.