Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László:

Mátrai Ferenc Béla: György káplán (Regény). Néhány «érdekes» figura rajza. A figurákat azonban semmi sem fogja egységbe, a regény minden fellépő alakkal újra kezdődik s minden távozóval újra végződik. Lazán összefűzött jellemképek a vidéki életből. A legtétovább a címszereplő, egy félig züllött, félig eszményi fiatal pap rajza. Mint a sötét papfigurákért mentekező előszóból megtudjuk, a kis mű 1917 óta hever kiadatlanul az asztalfiában. A katholikus papság szabados rajzán érezni is, hogy gátlástalanabb szellemű kor terméke; gyönge-közepes színvonalán ez persze mit sem javít.

Mátrai Ferenc Béla: A mély vizen (Dráma 4 felvonásban). A teljesen epikai jellemü, gyönge alkotás a diákszobaúr és az úri-háziasszony dühödt szeretkezését teregeti ki a pornográfia határát súroló, nyers jelenetekben, minden igazi drámai ütközés, minden magasabb írói erő, de talán nem minden pszichikai éleslátás és bátorság nélkül.

Mátrai Ferenc Béla: Nógrádi emlékek. A szerző itt más arcot mutat, mint föntebb ismertetett két könyvecskéjében. Szelid ujságcikkek, rajzok, emlékezések igénytelen gyüjteménye ez a kiadvány, hazafias és vallásos hangokkal. Szintjük egy fokkal magasabb, mint azoké a «modern» kísérleteké (György káplán, A mély vizen), szerző kényelmesebben mozog a tradicionális fogalomkörben, a hagyományos szólamkincs is jobban a kezeügyébe esik. A kötet darabjai egyébként sehol sem haladják meg a napisajtó színes cikkeinek átlagát.