Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László:

A legújabb Madách-kiadás. Az ember tragédiáját eddig vagy hatvanszor adták ki, de a kiadások között alig akadt olyan, amelyen a kiadó szellemi gondja is megérzett volna. Az Athenaeum legújabb kiadása éppen ebből a szempontból nevezetes. A Tragédia szövegét ezúttal Kardos Albert ellenőrizte és állapította meg, aki az utóbbi években éppen e műre vonatkozólag több alapos szövegkritikai tanulmányt tett közzé. Az új kiadásból a filológiai gondosság a lehetőség szerint száműzte azokat a sajtóhibákat és apró tévedéseket, amelyek az évtizedek során belerögződtek a madáchi szövegbe, «egyrészt - mint a kötet végén olvasható Tájékoztató mondja - az ékezethiánytól kezdve a betű-, szótag-, szóhiányon keresztül a sorhiányig, másrészt írásjel-cserétől kezdve a betűben, szótagban, szóban való tévedésen keresztül egészen a sorok fölcseréléséig.» A Kardos Albert-megállapította szöveg állománya 4141 sorra rúg. Az új kiadást egyébként Babitsnak már 1923-ból ismert bevezető Madách-tanulmánya teszi még becsesebbé.