Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Erdőházi Hugó:

Kovács Endre: Panoptikum. Novellisztikus írások. Fiatal szlovenszkói író. Világének címen már verskötete is jelent meg. A szlovenszkói tájak és emberek életéből ad felvételeket. Jól karakterizál és jól realizál. Nem kiegyensúlyozott még, írásaiban harcol az író, költő és intellectuel. Az utóbbi sokszor még tárgyilagossá és így szárazzá laposítja a szereplőket, arcokat. Mély érzései vannak a kisemberek sorsáról, jól megfigyel, stílusa ökonomikus és kifejező. Az élményeknek erősebb átérzése szükséges Kovács Endrénél, nagyobb szeretettel és hullámzóbb érzelmekkel kell bánni embereivel. Még nem dőlt el: jó költő vagy jó prózaíró? Valamelyik útra el kell kanyarodnia, mert természeténél fogva a kettőt egyesíteni nem fogja tudni. Életindulás című novellája a sokat keresett szlovenszkói couleur local egyik sikeres, «életes» megnyilatkozása.