Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 4. szám

HAJDU HENRIK: TAVASZ

Csak átöleltem volna lelkedet,
ahogy a Nap arany káprázatából
látóköröm fölé emelkedett!

Tavaszi fények közt törtél felém:
mosolyodtól egyszerre kivirultam,
mint egy vén kóró április delén.

A fagy már-már gyökereimhez ért,
de tűzvarázsod dermedt rostjaimban
fölbugyborgatta a mihaszna vért.

Köröttem hó fodrozta a rögöt,
csupán én ágaskodtam a magasba,
hogy jobban lássalak a dics mögött.

Aztán gonosz felhők sodortak el.
Leveleim fázósan kókadoznak -
lefoszlik róluk minden égi jel.

Hova tűntél? Elém villansz-e még?
A menny bezárul, hüvös szél süvöltöz
s a vizeken sötéten áll a jég.

Úgy érzem, az egész világ kihalt.
Ha hasztalan kapaszkodnám utánad,
dübörgesd rám a legdúlóbb vihart!

Tépázz föl a hideg párák alul,
hadd kergetem finom sugárcsóvádat,
amíg a vész pozdorjává gyalul!