Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 3. szám

A NYUGAT HÍREI

NYUGAT-EST. A Népművelési Bizottság a Szabadegyetem keretében március 28-án este 1/27 órakor Nyugat-estet rendez a VIII., Eszterházy-u. 11. sz. a. II. sz. Kémiai intézet nagytermében. Az irodalmi esten Babits Mihály, Karinthy Frigyes és Schöpflin Aladár tartanak előadást, a Nyugat-írók műveiből pedig R. Simonffy Margot, Ascher Oszkár és Gellért Endre szavalnak.

ASCHER OSZKÁR március 8-án tartja előadó-estjét a Zeneakadémia nagytermében, Takáts Margit és a szavalókórus közreműködésével. A műsor egyik kiemelkedő száma Villon «Testámentum»-a lesz, a magyar klasszikusok közül Petőfi, Arany, Vörösmarty kerülnek műsorra, kívülük a magyar modern irodalom reprezentánsainak prózai és verses művei.

A FRANCIA JÁTÉKSZÍN (a Belvárosi Színház Társulatának Studiója) március 16-án, hétfőn este 8 órakor a Belvárosi Színházban zártkörü előadás keretében bemutatja Giraudoux: Amphitryon 38. c. komédiáját Köves Tibor fordításában. A Nyugat előfizetőinek a Belvárosi Színház titkári hivatala (IV., Apponyi-tér 4.) kívánságra meghívót szolgáltat ki.