Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 3. szám · / · FEJTŐ FERENC: SZIGET ÉS TENGER

FEJTŐ FERENC: SZIGET ÉS TENGER
KÖZÉPEURÓPAI HUMANIZMUS

A harmadik nemzedék ez irányváltoztatásának már határozott jelei mutatkoznak. Már akadnak olyanok, akik megtalálják az - ez esetben helyénvaló - középutat a szigeti elzárkózás és a kalandos tengerreszállások vakmerősége között. Azokra a fiatal írókra és tudósokra gondolok elsősorban, akik az Apollo köré csoportosulva a filológiától és tájkutatástól «induktive» érkeztek el általánosabb kérdésekhez és válaszokhoz s tapintatos okossággal szoktatják szemüket a távlatokhoz. Még nem Európa: de már Középeurópa. Még nem demokrácia, de majdnem az: humanizmus. (Mi más a demokrácia, mint humanizmus a társadalomgazdasági és politikai gyakorlatban?) Itt megbírálják a magyar «újromantikát» [*] itt tiltakoznak az ellen, hogy Horatiusból «thrák bálványt faragjanak a mithoszimádók kedvéért» [*] , itt tanítvány mer még hódolni mesterének s megköszönni «az apák harcát a fiúkért.» [*] Itt fiatalok írják a nemzedékelvű élcsapatnak, hogy «hol itt a nemzedék? Itt hangoskodó emberek vannak.» [*] Az Apollo kimondja, hogy «amit (népies íróink ma) zavaros szociálfasiszta lelkendezésükkel követelnek, a Huszadik Század és a régi Nyugat szociális problémákkal foglalkozó írói már régesrég határozottabban és pontosabban kimutatták: latifundia Romam perdidere». [*] Itt nem üres szó a középeurópai humanizmus: a román és szlovák irodalom problémáinak tárgyilagos és szeretetteljes ábrázolásával szolgálnak határokat összemosó emberi eszményüknek. [*] Nem zúg a nagyharang, de az elmékben tisztul a köd s a szívekben nem terpeszkedik a gőg. Az auspiciumok biztatók. S hogy azzal a verssel zárjuk, amellyel kezdtük: «Tán száz ily zátonyon épül majd az új és szebb Atlantisz»...?

 

[*] Mátrai László, i. m. Apolló. III. 1935.

[*] Halász Gábor: Horatius, u. o.

[*] Bóka László: Gombocz Zoltán, u. o.

[*] Bóka László: Korszak és nemzedék, u. o.

[*] Gál István: Humanizmus és magyar néptudomány, u. o.

[*] Gáldi László: A román irodalomtörténet tájrajzi problémái és Sziklay László: A szlovák romantika pánszláv jellege u. o.