Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Radnóti Miklós:

Keleti Jenő: Ünnep délután. (Versek.) Nyugodt, mondhatnám indulatnélküli líra, de - líra. Második kötete Keletinek s a jelentéktelen első könyv után nagy fejlődést jelent. A könyv két szép verse (Vándor, Ünnep délután) bizonyítja, hogy felismerte tehetségének határait és ügyesen gazdálkodik. Gondos és finom képek a kötetnek csaknem minden versében akadnak, bár a szerkezeti és a nyelvi pongyolaság veszélyét nem tudja elkerülni és sortördelése gyakran indokolatlan. - Szabadverseiben a fel-felbukkanó ritmusemlékek gondozatlanságukban is a kötött vers felé való fejlődés lehetőségét jósolják. Hanghordozásán és a történetszerű közlésmódon Kassák újabb verseinek hatása érzik, de rokonszenves költői alázat van benne, néhány sorának súlya van és nagynéha saját zengése is.