Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Szegedi István:

Lichtenberg Emil: Heinrich Schütz. A német protestáns egyházi zene voltaképpeni megalapítója Bach és Haendel elődjeként: Heinrich Schütz. A zenei világ most ünnepli harmadik centenáriumát. Hazánkban a magyarországi protestáns zenei élet rokonszenves vezéralakja: Lichtenberg Emil szólaltatja meg felelevenített műveit az oratórium hangversenydobogóján. Ezenkívül azonban ismertető könyvecskét is írt a nagy német mesterről és ez az értekezése mindenképpen megérdemli a figyelmet. Robusztusan festi Schütz eszmei jelentőségét. Nemcsak azt a vándorlását ismerjük meg, amely városról-városra, országról-országra hajtotta őt, hanem éppoly híven, vagy talán még hívebben azt a másikat is, a lényegesebbet, ami szellemirányokon s ismét más szellemirányokon át vezette «százada legnagyobb muzsikusának» magaslatára. Különösen érdekes és sikerült Lichtenberg fejtegetésének az a része, ahol kimutatja, miként olvadt egybe Schütznél az olasz dallamosság a barok gazdagsággal és a német protestáns miszticizmussal.