Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László:

Bónyi Adorján: Úri világ. (Regény. Singer és Wolfner kiadása.) Két regény egy kötetben. Az első - Úri világ - egy tönkrement pesti milliomosnak a gazdagság látszatáért vívott elszánt és csaknem bohózatosan furfangos harcát rajzolja meg egy regényes szerelmi történet gerince körül. A második - Elcserélt élet - egy fiatalember rendkívüli történetét meséli el, aki a háborúban elveszti emlékezetét s idehaza egy harctéri pajtásának, elesett hasonmásának az életét éli tovább. Bizonyos igényhatárokon belül mind a két regény igen jó. Tárgyuk valóban «tárgy», már önmagában is «érdekes», megalkotásuk módja ötletes, szerencsés, mind a két történet mozgékony, változatos. Mesterségbeli könnyedség és fölény érzik rajtuk. Olyan művek ezek, amelyeknek írása közben a szerző gyakran, respektussal és nem is jogosulatlanul gondolhatott a film lehetőségeire és az exportdrámák kívánalmaira.