Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László:

Trencséni József Horatius-fordításai. Formában és tartalomban egyaránt hű és megbízható fordítások becses gyüjteménye ez a kis kötet, tele fínom, költői részletmegoldásokkal. Nyilván a filológus-lelkiismeret nemes féke teszi, hogy a fordító szabad, szép nekilendüléseit oly gyakran gyöngítik el tanárias skrupulusok. Ilyen közkincsszerű szöveg fordítása sokszorosan nehéz feladat. Az évezredektől megszentelt nyelvi formulák, a nemzedékek hosszú sorának fülébe forrott taktusok, a sokszázados használatban «klasszikussá» fényesedett citátumok olyan gátló szuggesztióval nyomják az átköltő nyelvi és zenei képzeletét és egész művészi bátorságát, hogy csak a léhák vagy a legnagyobbak tudják magukat túltenni rajta. Trencséni sohasem léha; s ha munkája a nagy fordítások szintjét csak pillanatokra éri is el, ez a kis könyv nem méltatlan áldozat az antik költő nagyszerű ünnepén.