Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 2. szám

MARCONNAY TIBOR: CHAMPS ÉLYSÉES

Az abszintszinü pára itt lebeg még,
s a párán tul az Eiffel vastraverze
csucsát fölnyujtja, halvány napba verve:
elefánttalpu hősies kecsesség.

A Place de la Concorde. Az obeliszken
Egyptom állatképe. Nagy sugárut
nyüzsögteti oda az emberárut
hol Diadal ivel rá, haza, Isten.

A domb meg nem törő, nagy lendülettel
roppant ivhez, domborműhöz vezet fel
s a kőzászló kilép a földi ködből.

Ó, itt ne higyj őszök beteg ködének!
Párizs léha képén tul érc a lélek:
változik, megmarad, mindent kiböjtöl.