Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 9. szám

A Nyugat hírei

HIBAIGAZITÁS: A Nyugat 1935. augusztusi számában Hegedüs Loránt «A történelmi életregény» c. cikkének alcíme: Rákóczi, Széchenyi, Kossuth nyomdahibából kimaradt. A cikk első sora (Hogyan? Miért? Hogyan kerül együvé ez a három nagy név...) az alcímre utal.

Vas István «Levél a szabadságról» c. új verskötete megjelent. Ára 2 P. Kapható a Nyugat könyvosztályában.

Zelk Zoltán «Kifosztott táj» című verseskönyve októberben megjelenik. Ára előfizetőknek: 2 pengő. Megrendelhető a Nyugat könyvosztályában.

HIBAIGAZITÁS. A Nyugat 1935. augusztusi számában (81. lap) Vas István ezt írja: «Kardos Pál néhány ügyes ötlettel törekedett a latin verset közelhozni hozzánk.» A név téves, mert a szóban forgó Horatius-fordítás Kardos László munkája.