Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 9. szám · / · Figyelő · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László: Bárdosi Németh János: Zsellérek. (Regény.)

Sok jó részletet lehetne kiszakítani ebből a könyvből, de maga a könyv, egészében, nem jó. Színes nyelvében, népballadák-ihlette előadásmódjában, egy-egy etnográfiai érdekességű, kerek rajzában jó képességek nyomai villannak meg, de az egész regényt egy újkeletű, de mégis avas irodalmias líraiság máza borítja, eszmei vonala tétova, életlátása bújkálósan bizonytalan, egész mondanivalója elmosott, homályos. Ennek a regénynek a szóbősége és stílushatásokba vetett, nem épen jogosulatlan bizalom volt a szülőapja.