Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 9. szám · / · Figyelő · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László: Rozványi Vilmos: Árnyak a hamúfelhőn. (Regény.)

A szerző bizonyára egy könnyen olvasható, pesti miliője mellett s vidékiesen magyaros, kellemes, optimista regényt akart az olvasó kezébe adni, alighanem Csathó Kálmán derekas sikereire gondolva. Egyszer-egyszer azonban méltatlanul hígnak és símának érezhette a csathó-i mederben folydogáló meseárt, s ilyenkor egy-egy féloldalon afféle szabódezsői viharokat kavarintott, a kötelező robusztus stílromantikával, mélységgel, magassággal, tragikummal és egyéb ismerős jókkal. Így azután a regény meglehetősen hibrid, ormótlan és céljavesztett írásművé sikeredett. A szerző, akinek más írói vállalkozásokra szabott jeles kvalitásait egy pillanatra sem vonjuk kétségbe, ezuttal nem a talentuma-rendelte irányban nyújtózkodott.