Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 9. szám · / · Figyelő · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László: Kelen László: Az emlék felé. (Versek.)

A vidéken élő, tehetséges költő az életnek azt a kritikus szakaszát énekli erővel és változatosan, amelyben a mult lassan fölibe kerekedik a jövőnek, s emlékeink kezdik elnyomni vágyainkat. Kelen László sokféle hangot próbálgat, s ujjgyakorlatai közben idegen futamokba is át-átsíklik, de kétségtelen, hogy mindenütt előkelő szintet tart, s egyik attitüdjében - a kisvárosban rekedt, szellemiekben méltatlan környezetét sínylő tehetség szolíd, öngúnyos rezignációja ez - maradandót formált. Történetileg abba a csoportba tartozik, amely Babitsék eredményeit csak félig vetette el a háború-utáni nemzedék kedvéért. A «Dóka-street»-i versek rokonszenves költője ezzel a kötetével újból olyan értéknek mutatkozott, akit illik és jólesik számontartani.