Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 9. szám · / · Weöres Sándor: Halotti énekek

Weöres Sándor: Halotti énekek
I. Jövel, tökéletes...

Jövel, tökéletes homály!
becézve ringass, jó szülém.
Bevégeztem már tisztemet,
hű voltam szent hitem szerint.

Tartottam asszonyt, gyermeket:
parancsodat követtem én.
Mit kölcsönadtál: testemet
kamatosan megadhatom.

Vedd vissza dermedt kezemet,
mi ölt, munkált, imádkozott.
Vedd vissza lábamat: vele
tapostam tarka útjaid.

Évente lombot vált az ág,
a gally-fészek gólyát cserél
s míg engem elfelednek, a
nevemmel fut száz nemzedék.

Emlékem elhull, mint a könny,
de az esemény szőttese
megőrzi voltom bélyegét,
mint őskagylót a sziklaszál.