Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 8. szám · / · Figyelő · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Radnóti Miklós: Sáfáry László: Verhovina (Munkács, 1935).

Sáfáry Lászlónak négy éve jelent meg első könyve, a Lendület, melyen Simon Andor egyrétü és kényelmes lírájának hatása érzett. Vékony líra volt és fejlődésképtelen, mint a régóta hallgató Simon Andoré is. E hatástól ma sem mentes Sáfáry és különösen nem mentes e hatás következményeitől, a gyakran prózábasikló kényelmességtől és a költői közhelyektől, melyek legtöbbször a néhánysoros kis verset is elrontják. Pedig lírikust sejtet néhány szép képe és a könyv három verse, a Verhovina, a Tavasz és a Déli árnyék.