Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 8. szám · / · Figyelő · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László: Magyar Elemér: Láthatatlan kaszárnya

Szatírikus regény. A hadiipar és fegyverkezés kulisszatitkait teregeti ki, a háborús nacionalizmus pénzzel szított lobogását, a hadiszergyárak körmönfont, kegyetlen üzleti manővereit leplezi le. De csak a tendenciája rokonszenves. A regény maga erőtlenül elomló, alaktalan mű, amely fölényes jólértesültsége mellett is sok politikai naivságról árulkodik, s amelynek talán még itt-ott akaratlanul elbohózatosodó részletei a legszerencsésebbek.