Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 7. szám · / · FIGYELŐ · / · Képzőművészet

Farkas Zoltán: Szinyei «Hóolvadás»-a a Szépművészeti Múzeumban

Petrovics Eleknek, aki hónapok óta tartó súlyos betegsége alatt is lankadatlan energiával vezette múzeumát, legutóbb sikerült Szinyeinek egy igen jelentős alkotását amerikai tulajdonból megvásárolni a Szépművészeti Múzeum számára. Ez a festmény, a Hóolvadás, 1895-ben készült, tehát abban a korban, midőn Szinyeit már nem fiatalkori színképzelete, hanem kései korának szigorúan naturalista látása irányította. Barnás domboldalakon, melyeket tavaszias, enyhe levegő csillogása von be, néhány vékony hósáv látható. A dombok felett kékelő égen derűsen fénylő felhőcsoport.

Nagyszerűen hűséges természetábrázolás ez a kép! A többi, ebből az időből származó Szinyei-festmény közül erősen kiemelkedik. Pompás kiegészítése a múzeum gazdag és gyönyörű Szinyei-termének.